top of page
borito 3_edited_edited.jpg

Parastudio -
Via Negativa workshop

Via Negativa - Vissza a játékhoz


Színházi workshop a huszadik század egyik legnagyobb hatású színházrendezője Jerzy Grotowski és vezető színésze Zygmunt Molik parateátrális műhely-koncepciói alapján.


A Via Negativa, azt a hozzáállást takarja, miszerint a játék az ember elidegeníthetetlen természete, és alapvetően minden ember képes a közösségként való létezésre, a másokhoz való kreatív kapcsolódásra, csak elnyomja magában.


A lengyel színházi mesterek inspirálta gyakorlatok során fizikai blokkjainkat felfedezve és feloldva eltávolítjuk az ezek mögött rejlő pszichés ellenállást is, hogy mozgásunkat, hangunkat és képzeletünket összehangolva “spontán” tér-improvizációkat hozzunk létre.


A workshop célja ez a “spontaneitásból” létrejövő közösség-tapasztalat, melyen keresztül újra felfedezhetjük az emberi kapcsolódás gyökereit, valamint magának a “spontaneitásnak” a kutatása, mely új alapra helyezheti a természettel és egymással való viszonyunkat.


Megtapasztaljuk
- a gyermeki játszóképesség visszanyerését, formába öntését, felhasználását
- a hang, a testmozgás és a képzelet elválaszthatatlanságát
- saját hangkészletünk egészét
- a reakcióképesség és a csapatjáték drasztikus javulását
- a figyelem és a koncentrációs képesség erősödését.
- a másokhoz való kapcsolódás elkerülhetetlenségét és egy merőben más minőségét.
Azt, amit Zygmunt Molik, a huszadik század egyik legjelentősebb színésztrénere minden miszticizmust mellőzve úgy nevezett, hogy “life with a big L”.

 

Kinek ajánljuk:
Akit érdekel a fizikai színházi eszközök használata a művészetben és haszna a mindennapokban
Aki megtapasztalná a közösségi létezés örömét
Kutató természetű, mozgástól nem idegenkedő embereknek


A részvételhez művészeti képzettség nem feltétel!


A tréning felépítése:
-bemelegítés, a test előkészítése
-a test cselekvőkészségének felébresztése
-egymásra hangolódás
-közös tér-improvizációk

bottom of page